Leto

Investícia do automobilu?

Zvyčajne nebýva tou najlepšou investíciou,
lebo veľmi rýchlo stráca svoju tržnú hodnotu.

Ale dá sa pracovať, podnikať a vôbec žiť bez auta?

Investícia do automobilu?

Zvyčajne nebýva tou najlepšou investíciou,
lebo veľmi rýchlo stráca svoju tržnú hodnotu.


Ale dá sa pracovať, podnikať a vôbec žiť bez auta?

Tohto roku oslávila 20-té výročie spoločnosť SECO leasing a.s. – najstaršia lízingová spoločnosť na Slovensku.
V čase svojho vzniku sa na Slovensku rodila podnikateľská vrstva, ktorá mala nápady na podnikanie, ale nemala prostriedky. Šetriť niekoľko rokov a potom začať podnikať znamená zmeškať príležitosť. Vtedy sme sa rozhodli napomôcť záujemcom o produkty SECO, aby ich získali aj bez potrebných finančných prostriedkov. Stačilo, že nás presvedčili o svojom podnikateľskom zámere a schopnosti mať budúce výnosy – zisky, ktorými dokážu splácať predmet lízingu, bez ktorého by ten zisk nedosiahli. Prvotný, len finančný lízing sa v posledných rokoch výrazne doplnil o operatívny lízing. Zásluhu na tom majú hlavne zahraničný manažéri pôsobiaci na Slovensku.

Stručne:
Finančný lízing je dlhodobý prenájom vecí s akontáciou a z následnou kúpou.
Operatívny lízing je dlhodobý prenájom vecí bez akontácie a po skončení nájmu sa predmet vráti späť.


Pre koho je vhodný finančný lízing? Hlavne pre súkromné osoby, ale aj malé firmy, kde je záujem predmet využívať dlhodobo aj po skončení lízingovej zmluvy.

Kto uprednostňuje operatívny lízing? Využívajú ho spoločnosti a úrady, ktoré nie sú presvedčené, že v budúcnosti budú mať zabezpečený trvalý príjem, ale daný predmet v súčasnosti potrebujú a javí sa im neefektívne zaplatiť hneď na počiatku celú kúpnu sumu alebo akontáciu.  Jeho význam výrazne vzrástol v čase súčasnej finančnej a hospodárske krízy. Súčasťou mesačného nájmu sú náklady na poistky, cestnú daň, diaľničné známky a veľmi častý je aj záujem nájomcov, aby boli súčasťou nájmu aj náklady na servis a pneumatiky. Nájomca si takto môže presne naplánovať svoje mesačné výdaje bez obáv nejakých iných neplánovaných výdajov pri poruche alebo poškodení predmetu. Nájomca má možnosť aj uzatvoriť „Zmluvu o budúcej zmluve na kúpu predmetu po skončení nájmu“. Takže ak sa biznisu darí, predmet nájmu sa využíva a po skončení je možnosť ho odkúpiť, alebo si zabezpečiť nový modernejší. Keď sa biznisu nedarí, alebo nie sú príjmy, predmet sa vráti. Vtedy sú straty neporovnateľne nižšie než keď sa musí spoločnosť zbaviť opotrebovaného predmetu výpredajom, dražbou a pod.

Váš záujem o bližšie podrobnosti Vám radi poskytneme.

S úctou
           
Ing. Peter Kuruc  
     
Predseda predstavenstva

 


GDPR

SK/en