reklama

Leto

SECO Consulting, s.r.o.

Jesenského 25 | 036 01 Martin | Slovensko

seco@seco.sk

 

 

GPS     N 48° 1' 53", E 17° 13' 47"  (N 48.031436, E 17.229953)

      
Tel.  + 421 43 4444 888 
   

 

IČO   00634123 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina  

89/L 

Založené 18. mája 1992
 

<
>

GDPR

certifikát

SK/en