reklama

Leto

SECO Leasing, a.s.

Finančný leasing
 

Ponúkame finančný leasing
osobných a úžitkových automobilov.


Ponúkame aj finančný leasing technológii po individuálnej dohode s klientom.

 

Doba leasingu
Máte možnosť si vybrať dobu leasingu od 36 mesiacov do 60 mesiacov

Zvýšená splátka vopred
Ponúkame Vám prvú zvýšenú splátku vopred už od 10% z obstarávacej ceny.

Poistenie
Havarijné poistenie môžete platiť rozložené v leasingových splátkach.

Sadzobník poplatkov, úrokov

seco.sk/www-data/Sadzobni%CC%81k%20poplatkov%202011.pdf 
 

<
>

GDPR

SK/en