reklama

Leto

SECO Consulting, s.r.o.

 


Ekonomické poradenstvo 

Metodické riadenie s ohľadom na predmet podnikania spoločnosti
Spracovávanie rozborov a podkladov ekonomických častí podnikateľských plánov
Ekonomické analýzy
Spracovávanie ekonomických podkladov pre spoločníkov, akcionárov, banky
Styk s daňovým úradom, účasť pri daňových kontrolách
Individuálne poradenstvo pri optimalizácii  „výnosy/náklady/zisk/dane“

 

<
>

GDPR

certifikát

SK/en