reklama

Leto

SECO Consulting, s.r.o.

 

 

Finančníctvo

Ad hoc
• individuálne poradenstvo pri optimalizácii  „výnosy/náklady/zisk/dane“


Dlhodobá spolupráca
• zasielanie ekonomických podkladov pre spoločníkov, akcionárov,
• operatívne sledovanie finančných tokov a predkladanie správ manažmentu
• zasielanie podkladov pre banky (výkazy,  podklady pre úvery)
• cash pooling - optimalizácia vedenia bankových účtov
 

<
>

GDPR

certifikát

SK/en