reklama

Leto

SECO Leasing, a.s.

 

 

 

Leasingovej operácie
sa účastnia vždy 3 subjekty:

nájomca

• leasingová spoločnosť

• dodávateľ predmetu

 

Krok 1
budúci nájomca si u dodávateľa vyberie predmet, ktorý chce získať pre svoju potrebu formou leasingu

Krok 2
Budúci nájomca si vyberie leasingovú spoločnosť, ktorá za neho predmet leasingu prefinancuje

Krok 3
Medzi dodávateľom predmetu a leasingovou spoločnosťou je uzavretá kúpna zmluva. Na základe tejto sa stáva predmet leasingu vlastníctvom leasingovej spoločnosti

Krok 4
Následne je medzi leasingovou spoločnosťou (prenajímateľ) a nájomcom uzavretá leasingová zmluva, ktorá upravuje vzťahy medzi nájomcom a prenajímateľom počas doby trvania leasingu a rieši aj prevod vlastníctva predmetu po skončení tejto zmluvy.

Krok 5
Leasingová spoločnosť uzavrie poistenie na predmet leasingu
 

<
>

GDPR

SK/en