reklama

Leto

SECO Leasing, a.s.

 

 

 

História spoločnosti SECO leasing, a.s
Spoločnosť SECO leasing, a. s., člen skupiny SECO Group, začala svoju činnosť v júni 1992 ako akciová spoločnosť, zameraná na služby finančného leasingu. 

Rozhodujúcou činnosťou spoločnosti SECO leasing, a. s., sú operácie finančného a operatívneho leasingu so zameraním predovšetkým na mobilné predmety hmotného investičného majetku. Od roku 1996 je spoločnosť členom Asociácie leasingových spoločností na Slovensku.


Od roku 2001 sa spoločnosť SECO leasing špecializuje na leasing automobilov.
 

<
>

GDPR

SK/en