Leto

Nízkoenergetické domy sú vyrábané/montované špičkovou technológiou a vysokokvalitnými materiálmi. Pri použitých materiáloch sa kládol dôraz na ekologické a zdraviu nezávadné prevedenie. Stavba je naprojektovaná a zrealizovaná tak, aby sa minimalizovala spotreba energie na vykurovanie. Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy hovorí, že stavba sa radí do kategórie A1 Energetickej triedy hospodárnosti  – globálny ukazovateľ – primárna energia podľa Vyhlášky č. 364/2012 Z.z., merná potreba energie systému vykurovania je 34,0 kWh/(m2.a), potreba energie systému vykurovania je 4780 kWh/rok, čo zodpovedá u SSE pri tarife DD5 476,70  s DPH za rok a 39,72  mesačne. Táto hodnota radí stavbu medzi energeticky najúspornejšie stavby v regióne.
 

<
>

GDPR

SK/en